ULF RASK - SKÄRGÅRDSAKVARELLER O MARINA MÅLNINGAR 

Fyrar o Fyrplatser från Göteborgs skärgård o Bohuslän är vanligt förekommande motiv i mina målningar.


Valö Fyr Akvarell 60x 80 cm

Väderöarna akvarell 40x 40 cm